KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG MIỀN NAM – MIEN BAC THANG 5 – 6

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG MIỀN NAM – MIEN BAC THANG 5 – 6
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Giờ quay thưởng: 16h15′ – 16h45′

LÂM ĐỒNG(XSLD)

KIÊN GIANG(XSKG)

TIỀN GIANG(XSTG)

Giải 8100.000 39 43 38
Giải 7200.000 764 963 821
Giải 6400.000đ 686095050056 656006011142 136884765058
Giải 51 triệu 9040 2201 4451
Giải 43 triệu 71732623435272487654201750870649675 20350306801518496708410719163046335 88457035500586433310574342315083691
Giải 310 triệu 8857325131 5198159303 6279523031
Giải 220 triệu 78268 46893 96426
Giải 130 triệu 25772 58956 99335
ĐB2 tỷ 060742 682003 165045

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giờ quay thưởng: 17h15′ – 17h45′

KHÁNH HÒA(XSKH)

KON TUM(XS KONTUM)

Giải 8100.000 20 99
Giải 7250.000 998 663
Giải 6500.000 613337698361 935895710471
Giải 51 triệu 0710 9467
Giải 42.5 triệu 71328343373518948145897837517634977 11053513820061701351124519801304784
Giải 35 triệu 4027105468 1261182045
Giải 210 triệu 69503 17139
Giải 140 triệu 85632 23351
ĐB250 triệu 381776 134328

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

Giờ quay thưởng: 18h15′ – 18h45′

XSMB CHỦ NHẬT(XSTB)

Giải 120 triệu 52515
Giải 25 triệu 7100500417
Giải 32 triệu 800221849925949980169701638176
Giải 4400.000 6620592420413303
Giải 5200.000 791704252130191998398622
Giải 6100.000 219911493
Giải 740.000 34396944
ĐB50 triệu 30587
Các mã trúng đặc biệt 1 Tỷ
6VK – 9VK – 14VK

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM

Giờ quay thưởng: 16h15′ – 16h45′

HỒ CHÍ MINH(XSTP)

LONG AN(XSLA)

BÌNH PHƯỚC(XSBP)

HẬU GIANG(XSHG)

Giải 8100.000 13 63 44 53
Giải 7200.000 307 774 364 812
Giải 6400.000đ 071119316220 623343358417 234832223554 538882670412
Giải 51 triệu 7674 2545 0862 1193
Giải 43 triệu 75900022488710170684945576482364088 20380865653065460231096626042463481 92337664394195251439107033403010944 92364030935727778622037602189688893
Giải 310 triệu 1012081034 6841176562 1568098289 9817654808
Giải 220 triệu 66143 48472 49237 64322
Giải 130 triệu 98790 40125 75436 18608
ĐB2 tỷ 617479 229779 466926 984771

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG

Giờ quay thưởng: 17h15′ – 17h45′

ĐÀ NẴNG(XSDNG)

QUẢNG NGÃI(XSQNG)

ĐẮK NÔNG(XSDNO)

Giải 8100.000 64 87 10
Giải 7250.000 060 942 784
Giải 6500.000 361635855492 037156487392 893457143195
Giải 51 triệu 2823 8711 8414
Giải 42.5 triệu 39521944648884523690272191679062060 51098012832033017273456841772758957 49529681546037398898149923493582378
Giải 35 triệu 3239704894 5757363253 7398231990
Giải 210 triệu 17641 61140 98554
Giải 140 triệu 79373 37822 12468
ĐB250 triệu 771275 991532 819849

KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC

Giờ quay thưởng: 18h15′ – 18h45′

XSMB THỨ 7(XSND)

Giải 120 triệu 20821
Giải 25 triệu 6807068070
Giải 32 triệu 096768159248705527192028268912
Giải 4400.000 3507985338960326
Giải 5200.000 801916837022860871485653
Giải 6100.000 933670254
Giải 740.000 76971302
ĐB50 triệu 58255
Các mã trúng đặc biệt 1 Tỷ
2VH – 10VH – 13VH
CÁC TỪ KHÓA LIÊN QUAN
KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Chủ Nhật, Ngày 14/05/2017 Giờ quay thưởng: 16h15′ – 16h45′ LÂM ĐỒNG (XSLD) KIÊN GIANG (XSKG) TIỀN GIANG (XSTG) Giải 8 100.000 39 43 38 Giải 7 200.000 764 963 821 Giải 6 400.000đ 6860 9505 0056 6560 0601 1142 1368 8476 5058 Giải 5 1 triệu 9040 2201 4451 Giải 4 3 triệu 71732 62343 52724 87654 20175 08706 49675 20350 30680 15184 96708 41071 91630 46335 88457 03550 05864 33310 57434 23150 83691 Giải 3 10 triệu 88573 25131 51981 59303 62795 23031 Giải 2 20 triệu 78268 46893 96426 Giải 1 30 triệu 25772 58956 99335 ĐB 2 tỷ 060742 682003 165045 KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Chủ Nhật, Ngày 14/05/2017 Giờ quay thưởng: 17h15′ – 17h45′ KHÁNH HÒA (XSKH) KON TUM (XS KONTUM) Giải 8 100.000 20 99 Giải 7 250.000 998 663 Giải 6 500.000 6133 3769 8361 9358 9571 0471 Giải 5 1 triệu 0710 9467 Giải 4 2.5 triệu 71328 34337 35189 48145 89783 75176 34977 11053 51382 00617 01351 12451 98013 04784 Giải 3 5 triệu 40271 05468 12611 82045 Giải 2 10 triệu 69503 17139 Giải 1 40 triệu 85632 23351 ĐB 250 triệu 381776 134328 KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Chủ Nhật, Ngày 14/05/2017 Giờ quay thưởng: 18h15′ – 18h45′ XSMB CHỦ NHẬT (XSTB) Giải 1 20 triệu 52515 Giải 2 5 triệu 7100500417 Giải 3 2 triệu 800221849925949980169701638176 Giải 4 400.000 6620592420413303 Giải 5 200.000 791704252130191998398622 Giải 6 100.000 219911493 Giải 7 40.000 34396944 ĐB 50 triệu 30587 Các mã trúng đặc biệt 1 Tỷ 6VK – 9VK – 14VK KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN NAM Thứ 7, Ngày 13/05/2017 Giờ quay thưởng: 16h15′ – 16h45′ HỒ CHÍ MINH (XSTP) LONG AN (XSLA) BÌNH PHƯỚC (XSBP) HẬU GIANG (XSHG) Giải 8 100.000 13 63 44 53 Giải 7 200.000 307 774 364 812 Giải 6 400.000đ 0711 1931 6220 6233 4335 8417 2348 3222 3554 5388 8267 0412 Giải 5 1 triệu 7674 2545 0862 1193 Giải 4 3 triệu 75900 02248 87101 70684 94557 64823 64088 20380 86565 30654 60231 09662 60424 63481 92337 66439 41952 51439 10703 34030 10944 92364 03093 57277 78622 03760 21896 88893 Giải 3 10 triệu 10120 81034 68411 76562 15680 98289 98176 54808 Giải 2 20 triệu 66143 48472 49237 64322 Giải 1 30 triệu 98790 40125 75436 18608 ĐB 2 tỷ 617479 229779 466926 984771 KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG Thứ 7, Ngày 13/05/2017 Giờ quay thưởng: 17h15′ – 17h45′ ĐÀ NẴNG (XSDNG) QUẢNG NGÃI (XSQNG) ĐẮK NÔNG (XSDNO) Giải 8 100.000 64 87 10 Giải 7 250.000 060 942 784 Giải 6 500.000 3616 3585 5492 0371 5648 7392 8934 5714 3195 Giải 5 1 triệu 2823 8711 8414 Giải 4 2.5 triệu 39521 94464 88845 23690 27219 16790 62060 51098 01283 20330 17273 45684 17727 58957 49529 68154 60373 98898 14992 34935 82378 Giải 3 5 triệu 32397 04894 57573 63253 73982 31990 Giải 2 10 triệu 17641 61140 98554 Giải 1 40 triệu 79373 37822 12468 ĐB 250 triệu 771275 991532 819849 KẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN BẮC Thứ 7, Ngày 13/05/2017 Giờ quay thưởng: 18h15′ – 18h45′ XSMB THỨ 7 (XSND) Giải 1 20 triệu 20821 Giải 2 5 triệu 6807068070 Giải 3 2 triệu 096768159248705527192028268912 Giải 4 400.000 3507985338960326 Giải 5 200.000 801916837022860871485653 Giải 6 100.000 933670254 Giải 7 40.000 76971302 ĐB 50 triệu 58255 Các mã trúng đặc biệt 1 Tỷ 2VH – 10VH – 13VH CÁC TỪ KHÓA LIÊN QUAN
 SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG “ chắc chắn sẽ mang đến thành công cho bạn.

Link bài viết: http://xoso24h.win/ket-qua-xo-so-mien-trung-mien-nam-mien-bac-thang-5-6/


Tags:

SOI CẦU MIỀN BẮC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 2 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 4 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP 

DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU SONG THỦ LÔ CAO CẤP

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC SIÊU VIP

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 CON MIỀN BẮC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 4 CON MIỀN BẮC SIÊU VIP

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat ĐỘC THỦ ĐỀ CỰC CHUẨN MIỀN BẮC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ SIÊU VIP

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHÍNH XÁC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG MIỀN BẮC CỰC VIP

soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN soi cau mien bac chuan nhat

Bài viết liên quan
Soi cau chuan - chot so chuan

Soi cầu xổ số:


Lưu ý mọi dự đoán trên chỉ mang tính chất dự đoán tham khảo ** ! Tất cả các kinh nghiệm lô đề, phương pháp soi cầu, thống kê tần suất đưa ra giúp mọi người chơi tìm được con số may mắn của xổ số miền bắc. Trang web không ép buộc hay lôi kéo, bắt ai mua, tất cả lấy số đều dựa trên tự nguyện. Nếu bạn sử dụng dịch vụ là đồng ý với những điểu khoản của chúng tôi!

SOI CẦU MIỀN BẮC - TRUNG - NAM HÔM NAY

Trang soi cầu lô đề xổ số, bạch thủ VIP , Soi Cầu Miền Bắc chính xác
Sitemap | Sitemap html | xiên 2 số || độc thủ lô || bạch thủ lô . minh ngoc, , soi cau viet lot, lô kép nuôi 3 ngày - SoiCau29 – Soi cầu bạch thủ 3 càng – soi lô đề miền bắc trung nam - minh ngoc, , , soi cau viet lot, lô kép nuôi 3 ngày
26/10/2021 - 03:01:55
Bây giờ là 03 giờ 27/10/2021 - Soi cầu bạch thủ 3 càng - soi lô đề miền bắc trung nam XoSo24h.WinKẾT QUẢ XỔ SỐ MIỀN TRUNG MIỀN NAM - MIEN BAC THANG 5 - 6 - XoSo24h.WinLô 3 số ngày 27/10/2021 - Lô 3 số ngày 28/10/2021 - kết quả vietlott ngày 27/10/2021 và kết quả khác: kết quả vietlott ngày 27/10/2021 - kết quả vietlott ngày 28/10/2021 -kết quả sổ xố 27/10/2021 -kết quả sổ xố 28/10/2021- -xsmb 27/10/2021 - xsmb 28/10/2021- xsmb 27/10/2021
Kết quả sổ số miền bắc ngày tới: xổ số ngày 27/10/2021 -sổ số ngày 28/10/2021- -sổ số ngày 27/10/2021
xoso24h.win là xem kết quả xổ số vietlott, xsmb và miền nam chuyên nghiệp và chính xác nằm trong TOP các hệ thống xem kết quả chuẩn nhất tại Việt Nam.
Kết quả sổ số miền Nam ngày tới: kết quả xổ số miền nam 28/10/2021 - kết quả xổ số miền nam 27/10/2021 - kết quả xổ số miền nam 27/10/2021 - xsmn ngày 28/10/2021 - xsmn ngày 27/10/2021 - xsmn ngày 27/10/2021 - xem đề lồ miền nam 28/10/2021 - xem đề lồ miền nam 27/10/2021 - xem đề lồ miền nam ngày 27/10/2021 -