Soi cầu miễn phí với phương pháp tổng hiệu giải đặc biệt

Soi cầu miễn phí với phương pháp tổng hiệu giải đặc biệt
Soi cầu miễn phí với phương pháp tổng hiệu giải đặc biệt

                                                       ************XOSO24H.WIN**************

Mình tình cờ sưu tầm được phương pháp này, tuy nó không dựa vào thống kê xác suất khoa học nhưng nó lại chính xác một cách kỳ lạ. Phương pháp soi cầu này dựa vào tổng hiệu giữa các vị trí của các số trong giải đặc biệt. Đây sẽ là một phương pháp soi cầu miễn phí hay cho anh em tham khảo.

I. Nguyên lý chung Soi cầu miễn phí với phương pháp tổng hiệu giải đặc biêt.

Bước 1: Ta xét giải đặc biệt về trong hôm nay: ABCDE
Ví dụ: Ngày 23/05/2017 giải đặc biệt: 62307

Soi cầu tổng hiệu giải đặc biệtGán biến giải đặc biệt

Bước 2: Ta lấy hiệu A – C = X và E – C = Y. Ta sẽ được lô XY.
Ví dụ: Ở ngày 23/05/2017 Ta có A = 6, C=3, E= 7. Ta có:
X = 6-3= 3
Y = 7-3 =4
Vậy ta được lô 34.
Chú ý: Nếu A lớn hơn C thì X = A – C. Còn nếu A bé hơn C thì X = C – A. Tìm Y cũng tương tự.

Bước 3: Ta đánh cặp XY, YX khung 2 ngày với tỷ lệ 1:3 (ngày 1 đánh 10 điểm một con không trúng thì ngày 2 đánh 30 điểm một con).Với cách soi cầu miễn phí tổng hiệu này, đánh về thì dừng, nếu 2 ngày không về thì bỏ.
Ví dụ: Ở ngày 23/05/2017 ta tính được XY = 34. Thì ngày 24-25/05/2017 ta đánh cặp 34,43 thì ngày đầu tiên 24/05/2017 đã về 34.

II. Các trường hợp đặc biệt soi cầu miễn phí tổng hiệu giải đặc biệt (quan trọng).

Trường hợp đặc biệt 1:Nếu A là bóng dương của C hoặc E là bóng dương của C thì khi tìm X và Y ta không dùng phép trừ mà ta sẽ dùng phép cộng.
Ai chưa biết bóng dương thì xem ở đây: bóng lô đề.
Ví dụ: Ngày 22/05/2017 Giải đặc biệt về 82752.
Ta có X = 8-7 = 1.
Khi tìm Y ta thấy C = 7 còn E = 2 (7 và 2 là bóng của nhau) nên Y = 7 + 2 = 9
Như vậy ta tìm được cặp 19,91 đánh vào ngày 23-24/05/2017 trúng 91 ngày 2.
Lưu ý: Nếu trường hợp 9 và 4 là bóng của nhau thì Y = 9 + 4 = 13 thì Y = 3.
Chú ý: Có một trường hợp hạn hữu không thể dùng phương pháp soi cầu này khi xuất hiện bóng như sau:
Nếu xuất hiện một cặp tổng hiệu là bóng của nhau mà ta lại có C = A+ E thì không nên đánh trường hợp này.
Ví dụ: Ngày 29/04/2017 có giải đặc biệt là 54621
Ta có A =5, C=6, E=1. Ta thấy 6 và 1 là bóng của nhau và có 6 = 5 +1 (C= A +E) nên ta không sử dụng phương pháp soi cầu miễn phí này (Do tránh bóng là chúng ta dùng phép cộng, mà xuất hiện hiệu bóng xuất hiện rất khó đánh vì nó không còn là số ngẫu nhiên)

Trường hợp đặc biệt 2: Nếu A hoặc C hoặc E = 0 thì ta sẽ coi nó là 1. Và ta làm như bình thường .
Ví dụ: ngày 17/05/2017 giải đặc biệt 89370.
Ta có X = 8+3 = 11 => X = 1 (8 và 3 là bóng của nhau)
Khi tìm Y ta thấy E = 0 nên ta coi là E = 1. Nên Y = 3-1 = 2.
Như vậy ta tìm được cặp 12,21 đánh vào 18/05 trúng 21.
Chú ý: Tồn tại 2 trường hợp đặc biệt Khi A, C, E = 0 như sau.
1. Nếu tồn tại 0 và 6 là hiệu của nhau thì khi 0 biến thành 1 là bóng của 6. Nhưng chúng ta vẫn không dùng cộng như trường hợp đặc biệt 1 (1 là bóng của 6) mà vẫn dùng phép trừ là 6-1 = 5.
Ví dụ: Ngày 8/5/2017 Giải đặc biệt về 51610.
Ta có X = 6-5 = 1.
Khi tìm Y ta thấy E = 0 => E= 1. Đang lẽ phải lấy Y = 6+1 (vì 6 là bóng của 1), nhưng Ta lấy Y = 6-1 (coi 1 là 0 nên không phải bóng) => Y = 5.
Ngày 9/5 đánh 15,51 trúng cả cặp.
2. Nếu tồn tại 0 và 5 là hiệu của nhau thì 0 sẽ biến thành 1. Và khi tìm X,Y ta sẽ dùng phép cộng 5+1 = 6 (do ta xét 0 bóng 5 chứ không xét khi 0 biến thành 1).
Ví dụ: Với cách soi cầu miễn phí tổng hiệu này mình chưa gặp được trường hợp này.

Trường hợp đặc biệt 3: Nếu X = Y thì ta sẽ sẽ đánh cặp CX, XC khung 2 ngày nhé.
Ví dụ: Ngày 13/05 giải đặc biệt về 58255
Ta có X = 5-2 = 3
Ta có Y = 5-2 = 3
Ta có C = 2 (số ở giữa)
Vì X=Y nên ngày 14-05 ta đánh 23, 32 trúng 32 ngày thứ 2.

III. Những trường hợp không sử dụng phương pháp soi cầu miễn phí tổng hiệu này. (quan trọng)

Trường hợp không đánh 1:Tìm ra cặp XY, nhưng ta thấy cặp XY, YX về 2 nháy hoặc về cả cặp thì không nên đánh, vì nếu ra như thế thì xác suất 2 ngày hôm sau ra XYX sẽ khó hơn.
Ví dụ: Ngày 11/04 có giải đặc biệt 20459.
Ta có X = 4-2 = 2, Y = 9+4 = 13 (3) (9 và 4 là bóng của nhau).
Như vậy ta sẽ tìm được cặp 23,32.
Nhưng ngày 11/04/2017 ta thấy lô 23 đã ra 2 nháy nên cầu này ngày 12/04 không nên chơi.

Trường hợp không đánh 2: Nếu xảy ra cùng lúc 2 trường hợp đặc biệt 2 và 3 thì không nên đánh. (2 trường hợp đặc biệt 2 và 3 ở Phần II soi cầu miễn phí tổng hiệu).
Ví dụ: Ngày 2/4/2017 giải đặc biệt về 31270.
Ta có X = 3-2= 1.
Khi tìm Y ta thấy C = 0 => C = 1 (trường hợp đặc biệt 2). Nên Y = 2 -1 = 1.
Như vậy X=Y= 1 (trường hợp đặc biệt 3).
Như vậy ở 2/4/2017 tồn tại cả trường hợp đặc biệt 2 và 3 nên không nên đánh.

Trường hợp không đánh 3:
1. Nêu cầu này đánh trúng cả cặp thì nghỉ 2 ngày.
Ví dụ: 9/5 ta tính được đánh cặp 15,51 thì trúng cả 15,51 nên ngày 10/5 và 11/5 ta không dùng phương pháp này nữa. Đến ngày 12/05 ta mới dùng kết quả ngày 11/05 để soi.
2. Nếu hai ngày liên tiếp cầu đều trúng cả 2 cặp thì ta nghỉ 4 ngày tính từ ngày về gần nhất. (3 ngày liên tiếp thì nghỉ 6 ngày)
Ví dụ: chưa có
3. Trong những ngày nghỉ ta vẫn soi cầu bình thường nhưng không đánh, nếu cầu đó về cả cặp thì ta lại nghỉ 2 ngày tiếp theo.
Ví dụ: Ngày 07/05/2017 đánh 18,81 ngày thứ 2 trúng cả cặp nên nghỉ ngày 08-09/05. Nhưng 09/05 ta soi đánh cặp 15,51 vẫn trúng cả cặp (mặc dù không đánh) nhưng ta vẫn nghỉ ngày 10-11/05/2017.

III. Thực nghiệm kết quả Soi cầu miễn phí với phương pháp tổng hiệu giải đặc biệt.

Mình sẽ theo phương pháp này soi cầu miễn phí tổng hiệu này từ đầu tháng 5/2017.
1/05/2017: đánh 07,70 trúng 07.
2/05/2017: Đánh 32,23 trúng cả cặp => Nghỉ 2 hôm
5/05/2017: Đánh 14,41 trúng 14.
06/05/2017: đánh 18,81 trung cả cặp ngày 2. => nghỉ 2 ngày 8-9/05
07/05: Đánh 12,21 trượt 1 ngày ( Vì ngày sau dính phải ngày nghỉ, nên không đánh)
09/05: Không đánh, nhưng soi cầu thấy đánh 15,51 trúng cả cặp nên nghỉ thêm 2 hôm.
12/05: đánh 10,01 trúng 10 hai nháy.
13/05: đánh 69,96 về 96.
14/05: đánh 23,32 về 32 ngày 2
15/05: đánh 25,52 trúng 52.
16/05: đánh 27,72 trúng 72 ngày 2.
17/05: đánh 23,32 trúng 32 ngày 2.
18/05: đánh 12,21 trúng 21
19/05: đánh 14,41 trúng 14 ngày 2.
20/05: đánh 02,20 trúng 02 ngày 2.
21/05: đánh 03,30 trúng 30 ngày 2.
22/05: đánh 64,46 trúng 46 hai nháy.
23/05: Đánh 19,91 trúng 91 ngày 2.
24/05: Đánh 34,43 trúng 34.
25/05: đánh 28,82 trúng 82.
26/05: đánh 16,61 trúng 61 ngày 2.
27/05: đánh 23,32 trúng 32
28/05: đánh 23,32 trúng 32 ngày 2.
29/05: đánh 23,32 trúng 32.
30/05: đánh 02,20 trúng 20.
31/05: đánh 13,31 k2n. trượt (rút kinh nghiệm không đánh lô rơi nữa)
01/06: đánh 141, trúng cả cặp 14,41 ngày 2. Nghỉ 2 ngày
02/06/2017: đánh 080, trúng 08
05/06/2017: đánh 020, trúng 20
06/06/2017: đánh 34, 43 cầu này trung bình nhé. (không đẹp cũng không xấu)
07/06/2017: Đánh lại 343 ngày 2. Cầu trung có khi phải đánh ngày 3. Cầu này trung bình nhé

Với cách soi cầu miễn phí với phương pháp tổng hiệu giải đặc biệt này chỉ với mẹo cộng trừ các chữ số trong giải đặc biệt và một số quy tắc để tránh các lô kép thì đây đã là một phương pháp hay mang lại nhiều lợi nhuận cho anh em. Có thể đây sẽ là một phương pháp soi cầu miễn phí luôn đồng hành cùng các anh em số học.

 SOI PHẢI CHUẨN – ĐÁNH PHẢI TRÚNG “ chắc chắn sẽ mang đến thành công cho bạn.

Link bài viết: http://xoso24h.win/soi-cau-mien-phi-voi-phuong-phap-tong-hieu-giai-dac-biet/


Tags:

SOI CẦU MIỀN BẮC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 2 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU LÔ 4 SỐ CAO CẤP soicau29 soi cau mien bac chuan nhat

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU ĐỘC THỦ LÔ CAO CẤP 

DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC SIÊU VIP mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ BAO ĐẦU ĐUÔI MIỀN BẮC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU SONG THỦ LÔ CAO CẤP

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 2 MIỀN BẮC SIÊU VIP

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU DÀN ĐỀ 2 CON MIỀN BẮC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 4 CON MIỀN BẮC SIÊU VIP

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat ĐỘC THỦ ĐỀ CỰC CHUẨN MIỀN BẮC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG 5 SỐ SIÊU VIP

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU XIÊN 3 MIỀN BẮC CHÍNH XÁC

XOSO24H.WIN soi cau mien bac chuan nhat SOI CẦU 3 CÀNG MIỀN BẮC CỰC VIP

soi cau mien bac chuan nhat DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN DÀN ĐỀ 10 SỐ CỰC CHUẨN soi cau mien bac chuan nhat

Bài viết liên quan
Soi cau chuan - chot so chuan

Soi cầu xổ số:


Lưu ý mọi dự đoán trên chỉ mang tính chất dự đoán tham khảo ** ! Tất cả các kinh nghiệm lô đề, phương pháp soi cầu, thống kê tần suất đưa ra giúp mọi người chơi tìm được con số may mắn của xổ số miền bắc. Trang web không ép buộc hay lôi kéo, bắt ai mua, tất cả lấy số đều dựa trên tự nguyện. Nếu bạn sử dụng dịch vụ là đồng ý với những điểu khoản của chúng tôi!

SOI CẦU MIỀN BẮC - TRUNG - NAM HÔM NAY

Trang soi cầu lô đề xổ số, bạch thủ VIP , Soi Cầu Miền Bắc chính xác
Sitemap | Sitemap html | xiên 2 số || độc thủ lô || bạch thủ lô . minh ngoc, , soi cau viet lot, lô kép nuôi 3 ngày - SoiCau29 – Soi cầu bạch thủ 3 càng – soi lô đề miền bắc trung nam - minh ngoc, , , soi cau viet lot, lô kép nuôi 3 ngày
24/09/2021 - 13:06:09
Bây giờ là 13 giờ 25/09/2021 - Soi cầu bạch thủ 3 càng - soi lô đề miền bắc trung nam XoSo24h.WinSoi cầu miễn phí với phương pháp tổng hiệu giải đặc biệt - XoSo24h.WinLô 3 số ngày 25/09/2021 - Lô 3 số ngày 26/09/2021 - kết quả vietlott ngày 25/09/2021 và kết quả khác: kết quả vietlott ngày 25/09/2021 - kết quả vietlott ngày 26/09/2021 -kết quả sổ xố 25/09/2021 -kết quả sổ xố 26/09/2021- -xsmb 25/09/2021 - xsmb 26/09/2021- xsmb 25/09/2021
Kết quả sổ số miền bắc ngày tới: xổ số ngày 25/09/2021 -sổ số ngày 26/09/2021- -sổ số ngày 25/09/2021
xoso24h.win là xem kết quả xổ số vietlott, xsmb và miền nam chuyên nghiệp và chính xác nằm trong TOP các hệ thống xem kết quả chuẩn nhất tại Việt Nam.
Kết quả sổ số miền Nam ngày tới: kết quả xổ số miền nam 26/09/2021 - kết quả xổ số miền nam 25/09/2021 - kết quả xổ số miền nam 25/09/2021 - xsmn ngày 26/09/2021 - xsmn ngày 25/09/2021 - xsmn ngày 25/09/2021 - xem đề lồ miền nam 26/09/2021 - xem đề lồ miền nam 25/09/2021 - xem đề lồ miền nam ngày 25/09/2021 -